Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere posojil za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva