Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje razvoja obrti in malega gospodarstva na podlagi subvencioniranja obrestne mere v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva