Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta otoka V 7 - Helios Količevo

Predpisi, na katere predpis vpliva