Program opremljanja stavbnih zemljišč za del območja V7 - Helios Količevo - FC 14

Predpisi, na katere predpis vpliva