Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta otoka V 7 Helios Količevo

Predpisi, na katere predpis vpliva