Odločba Ustavnega sodišča o razveljavitvi 18. člena Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območja urbanističnih zasnov Domžal, Mengša, Trzina in Moravč ter drugih ureditvenih območij in 4. odst. 5. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine

Predpisi, na katere predpis vpliva