Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje V11/1 »Ob obvoznici Vir«

Predpisi, na katere predpis vpliva