Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva