Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za rekreacijski park Češenik

Predpisi, na katere predpis vpliva