Odlok o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva