Odlok o financiranju krajevnih skupnosti iz proračuna Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva