Odlok o spremembi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti iz sredstev proračuna Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva