Odlok o proračunu Občine Domžale za leti 2011 in 2012 - uradno prečiščeno besedilo

Predpisi, na katere predpis vpliva