Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči - uradno prečiščeno besedilo 2

Predpisi, na katere predpis vpliva