Odlok o zazidalnem načrtu območja V 5 Papirnica Količevo

Predpisi, na katere predpis vpliva