Odlok o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva