Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Sklada stavbnih zemljišč nove Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva