Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva