Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Domžale - uradno prečiščeno besedilo

Predpisi, na katere predpis vpliva