Odlok o ureditvenem načrtu območja D 21/1 Športni park - sever

Predpisi, na katere predpis vpliva