Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na območju lokacijskega načrta Želodnik

Predpisi, na katere predpis vpliva