Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta D-15 ob Kamniški

Predpisi, na katere predpis vpliva