Uradni popravek Pravilnika o plačah funkcionarjev Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva