Odlok o zazidalnem načrtu območja V-9 Tosama

Predpisi, na katere predpis vpliva