Odlok o določitvi števila volilnih enot v krajevnih skupnostih v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva