Odlok o določitvi območij, sedežih ter številu članov svetov v krajevnih skupnostih v Občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva