Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva