Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje upravičenosti do občinske socialne pomoči

Predpisi, na katere predpis vpliva