Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev - uradno prečiščeno besedilo

Predpisi, na katere predpis vpliva