Sklep o lokacijski preveritvi za enoti urejanja prostora DŽ-172 in DŽ-79 (Zdravstveni dom Domžale)

Predpisi, na katere predpis vpliva