Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora EOP - 46/163

Predpisi, na katere predpis vpliva