Sklep o pripravi drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva