Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva