Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora ZB - 19

Predpisi, na katere predpis vpliva