Odlok o lokacijskem načrtu za območje D1/4 - Vele

Predpisi, na katere predpis vpliva