Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Domžale - uradno prečiščeno besedilo

Predpisi, na katere predpis vpliva