Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta R-3 za bencinskim servisom

Predpisi, na katere predpis vpliva