Ponovno odločanje o besedilu 10.a člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale

Predpisi, na katere predpis vpliva