Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Domžale - uradno prečiščeno besedilo 2

Predpisi, na katere predpis vpliva